Kadernota

Kaderstellen is een van de taken van de gemeenteraad. Tijdens een raadsconferentie geven raadsleden hun prioriteiten aan voor de toekomst. Het college van B&W legt de gemeenteraad een kadernota voor. Dit is op basis van een ambtelijke inventarisatie van nieuwe wettelijke taken, oud beleid dat beslag legt op nieuw geld, nieuwe beleidsinitiatieven en kaderstellende onderwerpen. Download hier de Kadernota 2016.