HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Archief Koninklijke onderscheidingen  |  Koninklijke onderscheidingen 2020

Koninklijke onderscheidingen 2020

Bekijk hier wie in gemeente Maasgouw een Koninklijke onderscheiding in 2020 heeft ontvangen.

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

Mevrouw C.E.G.A. Bongers-Houben (76) uit Ohé en Laak

1983 – heden Lid Kindervakantiewerk Ohé en Laak
1990 – 2015 Secretaris vrouwenvereniging Ohé en Laak
1993 – heden  Vrijwilliger kantine-/accommodatiebeheer RKVV Walburgia
1990 – 2015 Secretaris vrouwenvereniging Ohé en Laak
1993 – heden Vrijwilliger kantine-/accommodatiebeheer RKVV Walburgia

Mevrouw J.H. Bours-Vogels (62) uit Maasbracht

1994 – 1998   Commissielid voormalige gemeente Maasbracht
1998 – 2005 Raadslid voormalige gemeente Maasbracht
2005 – 2006 Wethouder voormalige gemeente Maasbracht
2007 – 2019 

Raadslid gemeente Maasgouw

Mevrouw G.W.J. Heuts-Bijlmakers (77) uit Wessem

1965 – 2016 Vrijwilliger EHBO Heel
1981 – 1991 Bestuurslid EHBO Heel
1992 – heden Vrijwilliger Zonnebloem (afdeling Heel)
1998 – heden Onderhoud/beheer kapel Pol voor de Stg. Kruisen en Kapellen Maasgouw

De heer H.J.L. Bijlmakers (75) uit Heel

1970 – heden Bestuurslid Hengelsportvereniging ‘De Lou’ Heel
1975 – heden Bestuurslid biljardvereniging Heel
2000 – 2017 Organisator ‘vissen voor gehandicapten’ Stg. Wigwam Heel
2012 – heden Vrijwilliger visproject Stg. Daelzicht Heel

De heer M.M.G. Bongers (78) uit Ohé en Laak

1983 – 1987 Bestuurslid RKVV Walburgia
1993 – heden Vrijwilliger kantine-/accommodatiebeheer RKVV Walburgia

De heer J.L.A. Delissen (69) uit Beegden

1976 – heden Vrijwilliger Harmonie Crescendo Beegden
2004 – heden Vrijwilliger Mannenkoor De Zank Beegden
2015 – heden Beheerder bibliotheek Open Inloop Beegden

De heer J.P. van Duinen (71) uit Maasbracht

1983 – heden Vrijwilliger voetbalvereniging MBC’13 Maasbracht (voorheen VV Maasbracht)

De heer J.F. van Engelen (69) uit Stevensweert

1982 – heden Bestuurslid Stg. Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak
1987 – 2000 Penningmeester kerkbestuur parochie H. Stephanus Stevensweert
1996 – 2007 Penningmeester Ambrosiusbroederschap
2005 – heden Vrijwilliger parochie H. Stephanus Stevensweert
2014 – 2016 Mede-initiatiefnemer en voorzitter Stg. 750 jaar parochie Stevensweert

De heer J.L. Palmen (79) uit Maasbracht 

2000 – heden Molenaar, opleider en gids Leonardusmolen, Molenstg. Maasbracht

De heer H.G. Slabbers (64) uit Linne

1996 – 2018 Secretaris Club van Linner Aod Prinse
2000 – heden Bestuurslid en Voorzitter Afdeling Jeugd Hengelsportvereniging St. Petrus Linne
2011 – heden Voorzitter Stg. Linner Mertparade

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau is benoemd:

De heer J.M.A. Mueters (64) uit Stevensweert

1971 – 1979 Jeugdleider RKVV Stevensweert
1981 – 1987 Secretaris schoolbestuur basisschool H. Hart Stevensweert
1981 – 2002 Secretaris kerkbestuur H. Stephanus Stevensweert
1982 – 1995 Hoofdtrainer RKVV Stevensweert
1992 – 2002 Voorzitter jeugdafdeling RKVV Stevensweert
1992 – 2007 Voorzitter vereniging ‘Het Groene Kruis’ Stevensweert
1995 – heden Lid Broederschap St. Ambrosius Stevensweert
1998 – 2002 Bestuurslid landelijk werkverband ‘voortgezet speciaal onderwijs, leer- en opvoedingsmoeilijkheden’ (VSO-LOM)
1998 – 2008 Bestuurslid sector speciaal/voortgezet onderwijs CNV Onderwijs
2000 – 2003 Voorzitter samenwerkingsverband ‘voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs (VO-SVO)
2000 – 2009 Voorzitter TVSO Stevensweert
2000 – heden Stadsgids Stg. Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak
2003 – 2010 Lid nominatiecommissie, comité, presentator en medeorganisator Stg. Sportgala gemeente Maasgouw
2009 – 2017 Lid ledenraad en kernenteam Maasgouw Rabobank Roermond-Echt
2009 – 2019 Voorzitter Stg. Voortgezet Onderwijs (VO) regio Weert – Bedrijfsleven (voorheen Stg. Kwadrant – Bedrijfsleven)
2014 – heden Collectant kerk St. Stephanus Stevensweert
2015 – heden Voorzitter Stg. Dorpsraad Stevensweert

Daarnaast aan bijzondere verdiensten binnen de hoofdfunctie:

1986 – 2003 Het omvormen van de VSO-LOM St. Michaël tot Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum.
2003 – 2016  In samenwerking met Wonen Limburg en Stg. Land van Horne realiseren van een woonzorg-complex om ‘leren in de echte wereld’ mogelijk te maken voor leerlingen van Het Kwadrant Weert.
Het realiseren van een techniekplein binnen Het Kwadrant samen met het bedrijfsleven.
Het realiseren van een onderwijsplek in het centrum van Weert voor de  economie-opleiding.
Samenwerking met de Risse Groep voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.
Invoering van het onderwijsconcept ‘Big Picture Learning’.
2016 – 2019 Inbedding van passend onderwijs binnen alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in nauwe samenwerking met het primair onderwijs voor de Stg. Limburgs Voortgezet Onderwijs.
Initiatiefnemer technologieroute en vakmanschapsroute bij SG Philps van Horne.
Initiëren van meer samenwerking tussen MAVO en MBO als voorloper op ‘De nieuwe leerweg’ bij SG Philips van Horne.
Invoeren van ‘Persoonlijke Leertijd’ bij SG Philips van Horne waarbij extra aandacht voor de leerling als individu centraal staat.