HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Archief Koninklijke onderscheidingen  |  Koninklijke onderscheidingen 2017

Koninklijke onderscheidingen 2017

Onderstaande personen zijn in 2017 Koninklijk onderscheiden.

Koninklijke onderscheidingen 2017

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd:

De heer Nozy (65) uit Halen (België)

De heer Nozy ontvangt onderscheiding van burgemeester Strous

Zaterdag 15 juli 2017 ontving de heer Norbert Nozy uit handen van burgemeester Strous de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. De onderscheiding werd voorafgaand aan zijn afscheidsconcert als chef-dirigent van de Koninklijke Harmonie Thorn uitgereikt. De heer Nozy heeft de Belgische nationaliteit. Het komt niet vaak voor dat deze hoge onderscheiding wordt uitgereikt aan een buitenlander. De heer Nozy heeft in de loop der jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding, opbouw en het niveau van de (blaas)muziekcultuur in Nederland, België en ook in Europa.

Van 2004 – 2017 was de heer Nozy chef-dirigent, artistiek eindverantwoordelijke en muzikaal leider van de Koninklijke Harmonie van Thorn. Daarvoor zette hij zich in als dirigent van Harmonie St. Michaël Thorn (1983 – 1985) en als chef-dirigent van het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen (1985 – 2003). Als hoofdvakdocent saxofoon was hij verbonden aan het Conservatorium Maastricht en was hij docent aan het Koninklijke Conservatorium in Brussel, het Stedelijk Conservatorium in Mechelen en de University of North Texas.

Daarnaast heeft de heer Nozy gastdirecties in binnen- en buitenland vervuld. Een bijzondere directiefunctie was zijn chef dirigentschap van de na een fusie tot stand gekomen Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in Assen. De heer Nozy heeft tijdens het fusieproces een belangrijke rol gespeeld als muziekconsulent.

De heer Nozy is een veelgevraagd jurylid bij provinciale wedstrijden, nationale en internationale concoursen zoals het WMC in Kerkrade en het Certamen Internacional de Bandas de Musica Ciudad de Valencia.

De heer R. (Roelof) Fransbergen (64) uit Maasbracht

Koninklijke onderscheiding Roelof Fransbergen

Tijdens de opening van de Maasbrachter Havendagen op vrijdag 23 juni heeft de heer R. (Roelof) Fransbergen (64) uit Maasbracht uit handen van burgemeester Stef Strous de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen.De heer Fransbergen ontving de onderscheiding voor zijn grote verdiensten voor de scheepvaart, het behoud van het varend cultureel erfgoed, zijn inzet voor de (oud) schippersgemeenschap en zijn ondersteuning lokale verenigingen.

Zo was hij voorzitter van de Open Scheepvaartdagen (tegenwoordig Maasbrachter Havendagen), bestuurslid van de Stichting Sociëteit Harmonie St. Cecilia Maasbracht en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Maasbracht, sectie havenondernemers. Voorzitter en lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging ‘De Hoonder’ Maasbracht, Prins Carnaval, bestuurslid van de Vereniging van Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners in de binnenvaart en voorzitter van het Maas Binnenvaartmuseum Maasbracht.

Hij is de oprichter en voorzitter van de Stichting ‘Vrienden van het verzorgingshuis Dr. Engelsoord, voorzitter van de Stichting Tjalk ‘Nooit Volmaakt’, beschermheer/adviseur van Harmonie St. Cecilia Maasbracht, lid van de Stichting behoud varend erfgoed ‘De beide Limburgen’, coördinator sociaal pastorale activiteiten Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Rijn- en Binnenvaart, ambassadeur voor de binnenvaart en belangenbehartiger tussen schippers en walsamenleving.

Mevrouw M.L.P.E. (Rietje) Evers-Horsten (75) uit Thorn

Mevrouw M.L.P.E. (Rietje) Evers-Horsten (75) uit Thorn

2000 - 2009

Vrijwilliger Culturele Werkgroep Stein (CWS

2010 - heden Vrijwilliger Proteion Sterrebosch Thorn

Mevrouw M.W.H. (Mia) Smeets-Eggels (91) uit Wessem

Mevrouw M.W.H. (Mia) Smeets-Eggels (91) uit Wessem

1943 - 1953 Bestuurslid toneelgroep Buggenum
1983 - heden Penningmeester Damescomité Harmonie EMM Wessem
1995 - 2012 Hulp aan Chinese topspeler van TV Westa

Mevrouw G.J. (Gerda) Stultjens-van Avesaath (71) uit Beegden

Mevrouw G.J. (Gerda) Stultjens-van Avesaath (71) uit Beegden

1975 - 1976 Oprichtster Peuterspeelzaal 'De Bibelebontseberg' Beegden
1976 - 1983 Peuter-/kleuterleidster ‘De Bibelebontseberg’ Beegden
1976 - 2012 Coördinatie van diverse acties t.b.v. de peuterspeelzaal
1983 - 2006 Hoofdleidster 'De Bibelebontseberg' Beegden
1986 - 2005 Initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid toneelvereniging 'Blutz'
2003 - 2006 Bestuurslid Gemeenschapshuis ’t Leuke
2006 - heden Medeoprichter en bestuurslid Stichting Open Inloop Senioren Beegden
2008 - heden Begeleidster Wandelgroep Midden-limburg
2015 Tussen Kunst en kids

De heer P.C. (Piet) Evers (78) uit Thorn

De heer P.C. (Piet) Evers (78) uit Thorn

2000 - 2011 Coördinator/toezichthouder/vrijwilliger Culturele Werkgroep  Stein (CWS)
2000 - heden Initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris van de Haza-Data gebruikersgroep Limburg
2010 - heden Vrijwilliger Proteion Sterrebosch Thorn

De heer P.M.M.C. (Peter) Joris (62) uit Wessem

De heer P.M.M.C. (Peter) Joris (62) uit Wessem

1971 - 2015 Wedstrijdsecretaris VC Maasdal (voorheen van VC Eureka Wessem)
1971 - 2015 Trainer/coach diverse jeugd- en seniorenteams VC Maasdal (voorheen van VC Eureka Wessem)
1976 - 2015 Secretaris en plaatsvervangend voorzitter VC Maasdal (voorheen van VC Eureka Wessem)
1980 - 2015 Scheidsrechter VC Maasdal (voorheen van VC Eureka Wessem)
1983 - 2007 Bestuurslid Stg. Exploitatie Sportvoorzieningen Heel
1994 - 2015 Lid technische commissie VC Maasdal
1994 - 2015 Voorzitter jeugdcommissie VC Maasdal
2006 - heden Lid arbitragecommissie VC Maasdal

De heer L.L.H. (Bert) Schuren (69) uit Linne

De heer L.L.H. (Bert) Schuren (69) uit Linne

1977 - 1998

Bestuurslid R.K.S.V. Linne afdeling Handbal

1986 - heden Vrijwilliger en bestuurslid Mannenkoor St. Cecilia Linne

De heer R.W.M. (Robert) Ariaans (49) uit Linne

De heer R.W.M. (Robert) Ariaans (49) uit Linne

De heer Ariaans is sinds 1985 vrijwilliger en bestuurslid bij JCV ‘De Kuulköp’. Daarnaast is hij sinds 2005 organisator van Beatfreakz, sinds 2007 bestuurslid van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Linne en sinds 2009 lid van de technische commissie en begeleider van het Kindervakantiewerk Linne. Hij was lid van het jubileumcomité 11x11 en voorzitter van het jubileumcomité 14x11. De heer Ariaans is sinds 2016 ook lid van de technische commissie van toneelvereniging ‘Ongerein’.