HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Archief Koninklijke onderscheidingen  |  Koninklijke onderscheidingen 2012

Koninklijke onderscheidingen 2012

Onderstaande personen zijn in 2012 Koninklijk onderscheiden.

De heer M.A. Huberts uit Brachterbeek

De heer Huberts zet zich als bestuurslid al 18 jaar in voor de Drumband van Fanfare Eensgezindheid en vervult binnen het bestuur een belangrijke rol als het gaat om de belangenbehartiging van de Drumband in vele facetten. Daarnaast is de heer Huberts 1 van de initiatiefnemers én vrijwilligers van de Kledingbank Limburg. Door zijn eigen enthousiasme en inzet weet hij veel mensen enthousiast te maken voor dit initiatief. 

Mevrouw A.H.A.M. van Houtum-Meijers

Mevrouw van Houtum is secretaris/penningmeester voor het WMO-platform Maasgouw en secretaris van de KBO Afdeling Maaskernen. Bestuurslid was zij van Jeugdwerk Maasbracht, peuterspeelzaal Ukkepuk uit Maasbracht en van SV Atalanta. Verder was mevrouw van Houtum vrijwilliger voor Basissschool ’t Breerke, Stichting Volwassenenonderwijs Roermond, Jeugdwerk Pius X in Echt en voor het Jeugd Rode Kruis en Rode Kruis in Echt.


Mevrouw E.J.G.H. Tubee-Cuijpers

Mevrouw Tubee is coördinator collecte Hersenstichting en secretaris/penningmeester van Heel Creatief. Ook is zij lang actief geweest als mantelzorger in Heel en Wessem. Voor TC Helios was mevrouw Tubee actief als penningmeester, secretaris en zat zij in de wedstrijdcommissie. Verder was zij secretaresse voor het schoolbestuur in Heel, bestuurslid voor Peuterspeelzaal Heel en ging zij als afgevaardigde van de Peuterspeelzaal naar Stikistro.


Mevrouw H.G.M. Welters-Hannen

Mevrouw Welters is vrijwilliger voor Kledingbank Limburg, Buurtvrijwilliger en collectante voor het Astmafonds. Ook past zij op een zwaar autistische jongen en is mantelzorger voor de buurvrouw. Mevrouw Welters werkt als vrijwilliger voor het Dames Comité Fanfare Eensgezindsheid en beheert en onderhoudt de uniformen van Fanfare Eensgezindheid. In het verleden was zij hiervoor al bestuurslid. Ook was mevrouw Welters collectante voor KWF Kankerbestrijding.


De heer F.J.H. van den Brink

De heer van den Brink was penningmeester van Mannenkoor St. Caecilia en is organisator van de jaarlijkse rommelmarkt van dit mannenkoor. Verder is de heer van den Brink beheerder van de kas pauze-kienen en penningmeester van de Linner Oud Prinse. Verder was hij bestuurslid van Stichting Weerderhof en voorzitter van de plaatselijke hobbyclub. Ook is hij vrijwilliger van EHBO-vereniging Linne.


De heer T.G.G. van Heel

De heer van Heel is voorzitter van VV Linne. Ook was hij voorzitter van de commissie 100-jarig jubileum VV Linne. In het verleden was de heer van Heel ook bestuurslid van hengelsportvereniging St. Petrus uit Linne en bestuurslid van de tafeltennisvereniging.


De heer J.F.J. Linssen

De heer Linssen is penningmeester van Jeugdwerk Maasbracht en vrijwilliger voor de EHBO-vereniging uit Maasbracht. In het verleden was de heer Linssen betrokken bij de coördinatie van de collecte Jantje Beton uit Maasbracht.


De heer G.F.E. Rutten

De heer Rutten is bestuurslid van het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak en van stichting Kaarsenfeest Stevensweert. Verder is hij voorzitter van het gidsenteam Stevensweert. Hij is vrijwilliger van kunstcommissie PSW dagbesteding Roermond en van organisatiecomité kunstmarkt Beesel Creatief. Voor het gemengd koor Beesel is de heer Rutten de organisator van de jaarlijkse concertreizen. Verder was de heer Rutten vrijwilliger van het comité Staeveswaert Culinair en penningmeester van Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak. Ook was hij activiteitenbegeleider van zwakbegaafden in Maasbracht en verzorgde hij de PR voor het OLS in Dieteren. De heer Rutten was betrokken bij de restauratie van de St. Stephanuskerk in Stevensweert en bij de restauratie van St. Stephanuskerk uit Dieteren. Tot slot was hij vrijwilliger voor organisatiecomité 110 jaar Fanfare Eendracht in Dieteren.


De heer W.H. Cox

De heer Cox is bestuurslid van Regio Zuid De Unie en coördinator activiteiten Anders Actieven kring Midden-Limburg De Unie. In het verleden was hij hiervan al vicevoorzitter en voor kring Roermond De Unie bestuurslid. Ook is hij mantelzorger voor een jongeman met psychische klachten. Verder is de heer Cox vrijwilliger voor Dierenpark Breerdeerkes. In het verleden was hij animator van Vriendenfietsclub en voorzitter van de EHBO-vereniging Linne.