HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Archief Koninklijke onderscheidingen  |  Koninklijke onderscheidingen 2011

Koninklijke onderscheidingen 2011

Onderstaande personen zijn in 2011 Koninklijk onderscheiden.

Mevrouw G.A.A. Aretz-Verboeket uit Heel

Mevrouw Aretz is erg betrokken bij parochie St. Stephanus in Heel. Zij is hiervan o.a. bestuurslid, organisator van de jaarlijkse bedevaard naar Banneux, lid van het processiecomité en medeorganisator van de cursus ‘Hulp bij rouwverwerking’ van het Cluster Emmaus. Daarnaast is mevrouw Aretz vice-voorzitter van seniorenvereniging St. Ambrosius en de muziekcommissie van Canto Lirico. Ook heeft zij het initiatief ontplooid om eenzame ouderen regelmatig te bezoeken.  


 


 

De heer M.H.P.M. Slabbers uit Linne

De heer Slabbers zet zich al lange tijd onvermoeibaar in voor voetbalvereniging VV Linne uit Linne. Zo is hij secretaris van de vereniging en is hij lid van de terreinen- en kantinecommissie, de sponsorcommissie en de bouwcommissie. Ook is de heer Slabbers interim-voorzitter geweest. Daarnaast keurt hij als consul van de KNVB de sportvelden. Als lid van wielerclub "De Lekke Tube" zorgt de heer Slabbers voro nieuwe sponsoren. Verder was hij secretaris van de stichting "Nacht van Linne" en jurylid bij de carnavalsoptocht van "De Kwekkerte". 

 

De heer J.G.S. van den Berg uit Beegden

De heer van den Berg is secretaris van de Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden. Naast zijn inzet voor deze stichting is de heer van den Berg actief als bestuurslid van Harmonie Crescendo uit Beegden, lid van de groep Kerstalbouwers. Verder is hij ceremoniemeester van het processiecomité, secretaris medezeggenschapsraad Basisschool St. Martinus uit Beegden. Ook is het bestuurslid van Werkgroep Vrienden van de Beegderheide en vrijwilliger bij het Flora- & Faunabeheer.

  


 


 

De heer M. Braspenning uit Wessem

De heer Braspenning zet zich actief in voor Carnavalsvereniging De Golfbreakers, de veteranen van FC Maasgouw, schutterij St. Joris en de Boerenbroeloft in Wessem. Verder begeleidt hij gehandicapten op vakantie en werkt hij als vrijwilliger in Zorgcentrum St. Joseph in Wessem. De heer Braspenning heeft zich verder ingezet voor fietsvereniging Het Zadelpinke, chauffeursvereniging De Maastruckers en buurtvereniging De Bongerd.


 


 

De heer G.W.L. Delissen uit Heel

De heer Delissen is vrijwilliger voor Stg. Welzijn Baexem en zorgcentrum Sterrebosch. Verder zet hij zich actief in voor de EHBO-vereniging uit Heel, het klusteam voor senioren “Maasgouw”, kaarten voor senioren en als vrijwillger voor parochie “St. Stephanus”.

 

De heer M.P.M. van Lierop uit Thorn

De heer van Lierop is bestuurslid bij SKO “Maasdal”. Daarnaast zet hij zich in voor Omroep 3ML. Verder heeft de heer van Lierop zich ingezet voor de ziekenomroep Roermond, voor radio Roermond. Ook was hij geluidstechnicus van het kerkkoor in Thorn, werkte hij als vrijwilliger bij Harmonie St. Michael uit Thorn en was hij assistent duikinstructeur.


 


 

De heer W.L. Nijessen uit Maasbracht

De heer Neijssen is de penningmeester van volleybalclub “KWN” en van Stichting Vrienden van het Protestants Kerkje in Stevensweert. Daarnaast is hij bestuurs- en commissielied van stichting “Kaarsenfeest” Stevensweert. Verder heeft de Neijssen zich actief ingezet voor korfbalvereniging “Excelcior” in Sittard en voor de hervormde kerkgemeenschap Sittard. Ook was hij penningmeester van de MAVO in Maasbracht en van de ouderraad Mariaschool in Maasbracht. De heer Neijssen was bestuurslid van “Actie pater Puts” en voorzitter van de pleinfeesten in Maasbracht.


De heer J.W.P. Wilms uit Brachterbeek

De heer Wilms is bestuurslid van het “Baekerhoes” in Brachterbeek, is penningmeester/secretaris van de Molenstichting Maasbracht. Ook is hij vrijwilliger bij fanfare “Eensgezindheid” Maasbracht. Verder was hij secretaris van het bestuur van Kreato.

 

De heer T.M.M. Schiffelers uit Heel

De heer Schiffelers zet zich in als ondersteuner ICT voor de parochie “St. Stephanus” in Heel, is patiëntenvoorlichter en is voorlichter beroepsgroepen vanuit de Nederlandse stichting voor gelaringectomeerden. Ook is hij secretaris/penningmeester kring Midden-Limburg van de Nederlandse stg. voor Gelaringectomeerden. Verder heeft de heer Schiffelers zich ingezet als secretaris van het gemend koor Hulsberg en van het kerkbestuur parochie St. Stephanus. Ook was hij penningmeester van badmintonclub Heel en ondersteuner van het project ICT op basisscholen.


De heer C. Vocking uit Linne

De heer Vocking is voorzitter van stg. De Pool uit Linne, CVA-vereniging Samen Verder regio Limburg, Stg. Kré-Actief en voorzitter van het vrijwilligersplatform Maasgouw. Daarnaast is hij secretaris van Stg. Herstel Cultureel erfgoed Linne, adviseur van het gehandicaptenplatform Maasgouw en zet hij zich als voorlichter in bij ouderenbond KBO. Ook is hij begeleider en mede oprichter van Breincafés Midden-Limburg. De heer Vocking heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Zo was hij o.a. hoofdbestuurslid voor de Nederlandse Minderbroeders Capucijnen, voorzitter van de stg. Publicaties Gezinsverzorging en vicevoorzitter van de stuurgroep “Sociaal Kulturele Activiteiten Werkloze Jongeren”. Verder was hij o.a. lid van de steunfractie en commissie Welzijn gemeente Maasbracht.