HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Archief Koninklijke onderscheidingen  |  Koninklijke onderscheidingen 2008

Koninklijke onderscheidingen 2008

Onderstaande personen zijn in 2008 Koninklijk onderscheiden. 

De heer A.J.H. Hees uit Stevensweert

De heer Hees is jarenlang bestuurslid geweest van de brandweervereniging in Stevensweert en was lid van de vrijwillige brandweer. Daarnaast vervulde de heer Hees diverse bestuursfuncties. Zo was hij bestuurslid van de voetbalvereniging VV Stevensweert en van de stichting Staeveswaert Culinair. Ook was de heer Hees lid van het Sint Maartencomité Stevensweert.De heer N.M.J. Dirks uit Stevensweert

De heer Dirks heeft zich op verschillende gebieden ingezet. Hij was lid van de vrijwillige brandweer in Stevensweert. Daarnaast is hij organisator van het Sint Maartenscomité Stevensweert en voorzitter van het schuttersgilde St. Rochus.De heer J.S.T. Brouns uit Heel

De heer Brouns is altijd erg betrokken geweest op veel gebieden en heeft meerdere bestuursfuncties bekleed. Zo was hij voorzitter van de Milieugroep Heel, van de jeugdafdeling van de voetbalclub RKVV Heel, van de bibliotheek Leudal- en Thornerkwartier en van het Internationale Comité Szychtyngowa (Polen)- Heel. Van dit laatste was hij medeoprichter. Verder was de heer Brouns bestuurslid van het kerk- en kapelbestuur Heel/Panheel, van de Molenstichting in Beegden en van de Harmonie EMM Wessem. Ook is hij ouderenadviseur van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO).

 

De heer H.J.M.M. Evers uit Beegden

De heer Evers betekende veel voor de harmonie en voor het carnaval in Beegden. Hij was voorzitter van Harmonie Crescendo. Daarnaast is hij mede-oprichter van het HAVO (comité Harmonie en voetbal) m.b.t. de organisatie van carnavalsactiviteiten voor de jeugd in Beegden. Dit resulteerde in het ontstaan van carnavalsvereniging “De Jokers Bieëgdje”. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Heemkundevereniging Beegden.De heer P.L.G.C.M. Parren uit Thorn

De heer Parren heeft erg veel activiteiten verricht voor de Koninklijke Harmonie van Thorn. Zo is hij president van het bestuur. Hij heeft een bijdrage geleverd aan de deelname van de harmonie aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en aan het prestigieuze muziekconcours El Certamen Internacioal de Bandas de Música in Valencia, Spanje. Ook is hij organisator van het tweejaarlijkse Culturele Zomer Evenement. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van de Ansfriedstichting. Het doel van deze stichting is het bevorderen van projecten op cultureel, charitatief en kerkelijk gebied in Thorn.

 

Mevrouw C.M.W.J Hamers-Seuren uit Maasbracht

Mevrouw Hamers-Seuren is vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Linne. Zij begeleidde zieke mensen en ging tijdens de Zonnebloemweken mee als begeleider. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Maasbracht. Mevrouw Hamers-Seuren zet zich in voor de integratie van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders in Maasbracht. Zij enthousiasmeerde en begeleidde andere vrijwilligers voor de activiteiten van het Vluchtelingenwerk.

 

De heer F.T.H.H. Ramakers uit Ohé en Laak

De heer Ramakers vervult een belangrijke rol op zowel sociaal als cultureel vlak in Ohé en Laak. Hij is medeoprichter van carnavalsverenging De Noatevraeters en is verantwoordelijk voor diverse activiteiten die bij de carnavalsviering horen. Daarnaast was de heer Ramakers voorzitter van jeugd- en jongerenwerk De Hut in Ohé en Laak. Ook is hij actief binnen de voetbalwereld. Hij was KNVB scheidsrechter en is jeugdleider van de C- en F-voetballertjes.


De heer C.F.J. van Helden uit Ohé en Laak

De heer van Helden ontplooide op verschillende gebieden veel activiteiten. Hij is fondsenwerver voor de missie in Ethiopië van zijn overleden broer. Ook is de heer van Helden mede- en heroprichter, secretaris en wedstrijdsecretaris van voetbalvereniging Walburgia te Ohé en Laak. Daarnaast helpt hij ouderen bij het invullen van formulieren. De heer van Helden is ereburger van de voormalige gemeente Ohé en Laak.De heer H.W.M. Coolen uit Wessem

De heer Coolen heeft ruimschoots zijn sporen bij de brandweer verdiend. Hij is begonnen als lid van de vrijwillige brandweer van Wessem in de rang van aspirant brandwacht. Hij groeide door naar beveldvoerder en instructeur en zette zich bijzonder in voor de wedstrijdploeg. In de rang van adjunct hoofdbrandmeester heeft hij ruim 14 jaar lang leiding gegeven aan het Wessemse brandweerkorps en zijn belangen behartigd in het postcommandanten overleg binnen het samenwerkingsverband van het district Roermond.De heer L.A.J. Rubens uit Beegden

De heer Rubens heeft zich gedurende 25 jaar belangeloos ingezet voor de ontwikkeling en kwaliteit van het basisonderwijs in de voormalige gemeenten Beegden, Heel en Thorn. Hij was voorzitter van het RK Schoolbestuur St. Martinus te Beegden. De basisschool ging door een besturenfusie met 3 andere basisscholen op in de nieuw opgerichte Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM). Ook hier bekleede hij de functie van voorzitter. Vanaf 1992 tot 1997 maakte hij deel uit van het bestuur van het Onderwijsbureau Midden-Limburg. Ook op cultureel-maatschappelijk gebied heeft de heer Rubens zich niet onbetuigd gelaten. Sinds 1993 is hij lector in de St. Martinusparochie te Beegden. Vanaf 2002 is hij lid van Mannenkoor De Zank in Beegden.