HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Archief Koninklijke onderscheidingen  |  Koninklijke onderscheidingen 2007

Koninklijke onderscheidingen 2007

Onderstaande personen zijn in 2007 Koninklijk onderscheiden.

De heer H.J.H. Beurskens uit Heel

De heer Beurskens wordt geprezen om zijn inzet op het gebied van sport, politiek, kerkelijk leven en cultuur. Zo was Beurskens jarenlang gemeenteraadslid in Heel, was hij lid van het kerkbestuur van de St. Stephanusparochie en is hij initiator van het Comité Deportatie.

 

De heer W.P.G. van Soest uit Heel

De heer van Soest heeft veel activiteiten verricht op het gebied van sport, cultuur en kerkelijk leven. Zo was hij voorzitter van de Tennisclub TC Helios, secretaris van Harmonie de Vriedenkrans in Heel en vice-voorzitter van het kerkbestuur van de St. Stephanusparochie.De heer J.C.M. Delissen uit Heel

De heer Delissen heeft sinds 1965 erg veel activiteiten ontplooid voor Harmonie De Vriendenkrans. Zo motiveerde hij via de Jeugdopleiding de jongeren om een muziekopleiding te volgen, organiseert hij concerten en reizen naar het buitenland voor de jongeren en is hij bestuurslid van de harmonie De Vriendenkrans.

 

De heer P.J.C.A. Janmaat uit Thorn

De heer Janmaat is altijd erg actief geweest in het verenigingsleven en heeft veel betekend op het gebied van fondsenwerving en kinderopvang. Hij was onder andere bestuurslid van de VVV in Thorn, voorzitter van de Stichting “Koepel Roermondse Kindercentra”, lid van de gemeenteraad van Thorn en Bestuurslid van de seniorenvereniging Thorn.

 

De heer W.P.M. Vossen uit Maasbracht

De heer Vossen is betrokken bij veel sport- en buurtactiviteiten die georganiseerd worden in Maasbracht. Hij besteedt veel aandacht aan evenementen voor de jeugd, waaronder Koninginnedag en St. Maarten. Ook was hij lid van het jeugdbestuur van de plaatselijke voetbalvereniging.


 

 

De heer W.J.J. Vossen uit Linne

De heer Vossen wordt geprezen om zijn inzet voor de handbalsport. Hij was voorzitter van de afdelingswerkgroep jeugdzaken Nederlands Handbal Verbond (NHV), afdeling Limburg. Ook was hij voorzitter en penningmeester van RKSV Linne, afdeling Handbal.


 

 

De heer J.T. Mestrom uit Linne

De heer Mestrom was mantelzorger van zijn zus. De zus van decorandus was manisch depressief. Door de volledige verzorging van zijn zus op zich te nemen kon zij thuis blijven, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op het genezingsproces. Binnen de gemeenschap Linne wordt de heer Mestrom erg om zijn inzet gewaardeerd.

 

De heer J.L.E. Jacobs uit Linne

De heer Jacobs is gedurende 34 jaar bestuurslid geweest van Mannenkoort St. Caecilia uit Linne. Van 1996 tot 2006 was hij voorzitter van dit mannenkoor. Onder zijn bezielende leiding vonden o.a. de 4-jaarlijkse concertreizen plaats. Zijn organisatietalent wendde hij ook aan als lid van het feestcomité bij het 60- en 75-jarig bestaan van de vereniging.De heer G.T.G.J. Silkens uit Linne

De heer Silkens is sinds 1974 lid van het bestuur van het Mannenkoor St. Caecilia uit Linne. Ook is de heer Silkens een actief bestuurslid van de Mariapunt in Linne. Het samen activiteiten ondernemen, bewegen en oog hebben voor de natuur heeft ertoe geleid dat hij zich inzet voor vogelverenigingen. Zo is de heer Silkens voorzitter van Vogelvereniging de Lijster in Melick en van vogelkring De Kombinatie, de overkoepelende vereniging van de regionale vogelverenigingen.
 

De heer J.P. van den Brink uit Maasbracht

De heer van den Brink was onder meer tien jaar lid van de oudervereniging van basisschool St. Michaël in Maasbracht, 25 jaar vrijwilliger van de EHBO-vereniging in Maasbracht en 11 jaar bestuurslid van de carnavalsvereniging De Kwekkerte in Linne. Sinds 1992 is hij zeer actief in het bestuur van de Koninklijk Erkende Fanfare Eensgezindheid uit Brachterbeek, waarvan hij van 1994 tot 2007 voorzitter was.