In de vergadering van 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen. Deze vindt u hieronder.

Besluiten gemeenteraad

Tijdens de vergadering is besloten om:

  • de eerste Programmarapportage 2022 vast te stellen;
  • geen instemming te verlenen aan het principeverzoek realisatie camperplaatsen aan de Wijde Steeg in Ohé en Laak;
  • geen instemming te verlenen aan het principeverzoek ontwikkeling natuurbegraafplaats in Ohé en Laak;
  • de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 vast te stellen;
  • akkoord te gaan met de planologische wijziging voor de realisatie van 15 appartementen aan de Zandkuilweg/Neutrale Hoek te Maasbracht;
  • het Integraal Huisvestingsplan (onderwijs) gemeente Maasgouw vast te stellen;
  • de jaarstukken 2021 vast te stellen;
  • de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 vast te stellen;
  • de verordening voorzieningen leerlingenvervoer Maasgouw 2022 vast te stellen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over bovengenoemde besluiten of de stukken teruglezen? Ga dan naar ons raadsinformatiesysteem. U kunt ook contact opnemen met de griffie.