In de vergadering van 31 mei heeft de raad van gemeente Maasgouw enkele besluiten genomen.

De raad heeft besloten om:

 • het bestemmingsplan Parkeren Fun Beach Panheel vast te stellen;
 • de verordening werkgeverscommissie griffie te wijzigen;
 • de verordening raadscommissie te wijzigen;
 • burgerleden te benoemen;
 • collegeleden in besturen Gemeenschappelijke Regelingen te benoemen;
 • het bestemmingsplan “Abdijcomplex Thorn” vast te stellen;
 • LPO Omroep ML5 aan te wijzen;
 • zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 Westrom;
 • geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 Grenspark Maas-Swalm-Nette;
 • geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 RD Maasland;
 • geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord;
 • geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 SC-MER;
 • geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 BsGW;
 • geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 Omnibuzz.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde besluiten kunt u het raadsinformatiesysteem iBabs raadplegen via de website van gemeente Maasgouw of contact opnemen met de medewerkers van de raadsgriffie via het telefoonnummer (0475) 85 28 03 of stuur een e-mail naar griffie@gemeentemaasgouw.nl.

U kunt het vergadersysteem van de gemeenteraad ook als app installeren op uw smartphone of tablet. Download hiervoor gratis de app 'iBabs-pro' via de App store (iPhone) of Google play (Android). U kunt dan inloggen met onderstaande gegevens:

 • site: Maasgouw
 • e-mail: burger
 • wachtwoord: burger