In Maasgouw willen we grootschalige, duurzame energie opwekken. Hiervoor moet wel voldoende geschikte ruimte zijn. In onze gemeente is dat niet eenvoudig. Het grootschalig opwekken van wind is niet mogelijk. Een klein deel van de gemeente is wel geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Hiervoor is het beleidskader ZON vastgesteld.

Het beleidskader, maar ook de besluitvormingsprocedure, vindt u op onze website. Ga hiervoor naar:

Ga naar de pagina Beleidskader ZON