Vanaf 1 januari 2022 is in de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen de afvalinzameling veranderd. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. In de grijze container zit nog veel afval dat er niet in thuis hoort, zoals Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD). Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over.

Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

In de Afvalscheidingswijzer leest u meer informatie over de nieuwe afvalinzameling.