Vanaf 1 januari 2022 zamelen de gemeenten Maasgouw, Leudal en Roerdalen in samenwerking met RD Maasland op een nieuwe manier het afval in. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

Afvalinzameling in het kort

 • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. 
 • GFT-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald.
 • PMD-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald. De eerste PMD-zakken krijgt u thuis geleverd.
 • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde. Hier vindt u de ophaaldagen.
 • Hoogbouw: iedere bewoner heeft vanaf 1 januari 2022 een (gedeelde) GFT-voorziening en gaat vanaf dan betalen voor het aanbieden van restafval. 
 • Medisch afval: er is een regeling. Hieronder leest u meer.
 • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval.

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval 1 keer per 4 weken op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Kosten en tarieven

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Wat ga ik straks betalen?

Tarieventabel
Maat grijze container  Vast bedragBedrag per aanbieding
40 liter inzetbak (in 140 liter container)€ 135€ 2
60 liter inzetbak (in 140 liter container)€ 135€ 3
80 liter inzetbak (in 140 liter container)  € 135€ 4
140 liter container€ 165€ 7
240 liter container€ 180€ 12
60 liter inworp ondergrondse container€ 135€ 3

De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Als bewoner van een appartement betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container.

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vaste bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet uit welke maat groene container u kiest. U betaalt straks slechts één vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafval container) en een bedrag per aanbieding van de grijze container

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

Nee, per 1 januari 2022 gaat u betalen vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. Zie de tabel met tarieven voor de bedragen hierboven.

Moet ik vastrecht betalen als ik alleen een afvalpas wil voor de ondergrondse container?

Ja. Ieder huishouden betaalt vastrecht (gebaseerd op de maat restafvalcontainer). Los daarvan krijgt ieder huishouden aan het einde van het dit jaar een nieuwe afvalpas. Hiermee heeft u toegang tot de milieuparken én kunt u ermee de ondergrondse container openen. U betaalt wel per keer dat u gebruik maakt van de ondergrondse container. Bewaar de afvalpas goed! Als u een nieuwe afvalpas nodig heeft omdat u de pas bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, dan kunt deze aanvragen tegen betaling van €12,50.

Ik heb een grijze container aan huis, betaal ik twee keer het vaste tarief als ik de ondergrondse container gebruik?

Het vaste bedrag bij de ondergrondse container is voor inwoners die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen container aan huis hebben. Alle inwoners betalen één keer per jaar het vaste bedrag. Als u de ondergrondse container gebruikt om extra afval weg te gooien, betaalt u dus alleen per inworp.

Uw afvalkalender: ophaaldagen vanaf 2022

Per 1 januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. GFT-afval en PMD wordt 1x per 2 weken opgehaald. 

Verandert de inzameldag van het afval in 2022?

Door het nieuwe afvalbeleid verandert mogelijk de inzameldag van uw afval. Alle inzamelroutes zijn namelijk opnieuw ingedeeld. De inzameldag kan per afvalsoort én zelfs adres verschillen. Het kan voorkomen dat in de ene helft van de straat het GFT wordt opgehaald en in de andere helft juist het restafval. Uw eigen afvalkalender is altijd leidend.

Waar kan ik de ophaaldagen van mijn afval vinden? 

Dit kan op de volgende drie manieren:

 • Elk adres krijgt in december de papieren afvalkalender per post ontvangen
 • U kunt uw persoonlijke afval-inzameldagen van 2022 via www.mijnafvalwijzer.nl opzoeken. Typ daar uw adres in.
 • Download de gratis app Afvalwijzer. Dan ziet u de ophaaldagen van uw afval en u krijgt een herinnering wanneer welk afval aan de weg moet staan.

Ik heb geen afvalkalender ontvangen, kan dat?

De afvalkalender zijn in week 50 en 51 bezorgd. Deze zitten in een envelop van RD Maasland en uw gemeente en is gericht ‘Aan de bewoners van’. Misschien heeft u deze envelop aangezien als reclame? U kunt ook zelf uw afvalkalender printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Klik hiervoor op het PDF-icoon aan de rechterkant. Na het downloaden kunt u deze printen. 

Rechts naast de maanden van de afvalkalender vindt u een PDF-icoon. Klik hierop om uw persoonlijke afvalkalender te downloaden.

Mijn inzameldagen zijn allemaal anders, klopt dat wel?

Dat klopt. Vanwege het nieuwe inzamelbeleid zijn alle routes aangepast. Daardoor kan het zijn dat uw afval op een heel andere dag wordt ingezameld dan u tot nu toe gewend was. Ook kan het zijn dat uw rest- en uw GFT- afval (en evt. PMD) op een andere dag in de week wordt ingezameld. We willen namelijk voorkomen dat we met meerdere wagens op één dag door uw straat moeten rijden.

Klopt mijn afvalkalender wel? Bij de volgende straat/buurman staat een andere afvalsoort buiten.

Alle routes zijn aangepast en daardoor kan het voorkomen dat een deel van uw kern op een andere dag wordt ingezameld, of een andere afvalsoort moet aanbieden. Het kan zelfs zijn dat de naastgelegen straat, of zelfs uw overbuurman, andere inzameldagen heeft. Kijk dus goed op uw eigen kalender op welke dagen u welk afval moet buiten zetten. 

Waarom staan de data van de papierinzameling niet op de kalender?

U vindt de inzameldata oud papier voor 2022 op deze pagina.

Het papier in uw gemeente wordt opgehaald door de verenigingen. De gemeente zorgt ervoor dat de inzameling kan plaatsvinden. Op het moment dat de afvalkalender naar de drukker ging, was de aanbesteding van de papierinzameling nog niet afgerond. Daarom waren de inzameldagen van het papier nog niet bekend. Zodra de inzameldagen bekend zijn worden deze wel toegevoegd aan de digitale afvalkalender

Als ik twee GFT-containers gebruik, kan ik deze dan tegelijkertijd aan de straat zetten?

Ja, u kunt beide containers tegelijkertijd aanbieden op de inzameldag.

Afvalpas

Ik heb geen nieuwe afvalpas ontvangen. Wat nu?

De nieuwe afvalpassen zijn in week 50 verstuurd. Heeft u uiterlijk 24 december nog steeds geen nieuwe afvalpas ontvangen, neem dan contact met ons op. Wij noteren dan uw adres en zorgen dat deze nagestuurd wordt. Let op: De afvalpas zit in een envelop van RD Maasland die gericht is ‘Aan de bewoners van’. Kan het zijn dat u dit voor reclame heeft aangezien?

Waar kan ik de afvalpas voor gebruiken?

De nieuwe afvalpas vervangt vanaf 1 januari uw oude afvalpas voor het milieupark. Met de nieuwe pas kunt u ook de ondergrondse restafvalcontainers openen die op diverse plekken in de gemeente staan. Bijvoorbeeld als uw eigen restafvalcontainer thuis vol is. Woont u in een bovenwoning of appartement en staat bij u ook een GFT-zuil (gepland)? Dan kunt u de nieuwe afvalpas ook gebruiken om de GFT-zuil te openen.

Waar staan de ondergrondse restafvalcontainers? 

Op verschillende plekken in de gemeente worden ondergrondse restafvalcontainers geplaatst voor bewoners van appartementen en bovenwoningen. Deze kunnen ook af en toe door anderen gebruikt worden. Bijvoorbeeld als de eigen restafvalcontainer thuis vol is. De locaties van deze ondergrondse containers kunt u bekijken op via Mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer. De nieuw geplaatste containers zijn vanaf 1 januari te gebruiken.

Hoe open ik de ondergrondse restafvalcontainer?

U kunt de ondergrondse restafvalcontainer alleen openen met uw nieuwe afvalpas. De afvalpas houdt bij hoe vaak u gebruik maakt van de ondergrondse container. Per inworp van (maximaal) 60 liter betaalt u € 3,-. Deze kosten betaalt u via de jaarafrekening afvalstoffenheffing van de BSGW.

Zo werkt de ondergrondse restafvalcontainer: 

 • Houd uw afvalpas voor de lezer
 • Open de trommel van de container
 • Stop uw afvalzak in de trommel van de container
 • Sluit de trommel

Ik gebruik nu al een ondergrondse restafvalcontainer, blijft mijn pas geldig?

U kunt tot 1 januari 2022 uw oude afvalpas gebruiken. Vanaf 1 januari vervalt deze en moet u de nieuwe afvalpas gebruiken om de ondergrondse restafvalcontainer te openen.

Wisselen van containers / vertraging

Welke containers mag ik wisselen en hoe werkt dat?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Update november: voor GFT-afval is het helaas niet meer mogelijk om een 240 liter container te kiezen. Wel kunt u een extra 140 liter container kiezen, maar dan betaalt u wel 35 euro voor het wisselen. 

Ingenomen containers die niet beschadigd zijn, worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat containers in goede staat weer opnieuw worden gebruikt.

Bekijk hier de verschillende maten containers

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

U kon dit najaar gratis uw grijze en groene container laten omruilen voor een grotere of kleinere maat. Hiervoor moest u uw keuze vóór 10 oktober doorgeven. RD Maasland heeft u hierover een brief gestuurd in september. Als u geen keuze doorgegeven heeft, dan behoudt u uw huidige afvalcontainers. Vraagt u na 31 december 2021 een containerwissel aan? Dan zijn de omruilkosten € 35, behalve als u:

 • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer;
 • wisselt als gevolg van een verhuizing.

Twijfelt u of de container te groot of te klein is? In het najaar van 2022 vindt nog een extra wisselronde plaats voor mensen die gemerkt hebben dat het volume van hun container toch kan worden aangepast.

Ik heb mijn nieuwe container nog niet. Wat te doen?

Helaas is er vertraging in de levering van containers. U kunt gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer. De dichtsbijzijnde locatie van de ondergrondse containers kunt u bekijken via Mijn Afvalwijzer en dan links in het menu onder 'inzamellocaties. De ondergrondse containers zijn vanaf 1 januari 2022 in gebruik. 

Is de levering van uw container vertraagd? Dan heeft u hierover een brief ontvangen van RD Maasland. Als u deze niet ontvangen heeft, dan kunt u deze hieronder lezen:

Waarom zijn de containers vertraagd?

Er zijn helaas niet voldoende containers op voorraad. Vanwege de wereldwijde schaarste aan grondstoffen is de levertijd ook langer dan gebruikelijk. Hierdoor lukt het helaas niet om voor 1 januari bij alle huishoudens de gevraagde containers om te ruilen en/of af te leveren.

Ik woon in een appartement en heb een citybin. Wanneer wordt die opgehaald?

In januari worden de citybins en containers opgehaald van de huishoudens die in hoogbouw wonen en overgaan op een ondergrondse. 

Containers aan huis

Wanneer moet mijn container aan de weg staan?

Vanaf 07.30 uur. Let op dat de ophaaltijd anders kan zijn dan u gewend was. Dit komt omdat er nieuwe routes gereden worden.

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen grote problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens de afgelopen jaren de restafvalcontainer gemiddeld al 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor en grotere maat container. Heeft u al een 240-liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om vanaf 1 januari uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers.

De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Alle huishoudens krijgen een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse container opengemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Hoeveel kilo afval mag er in een container?

Het maximale gewicht voor alle maten containers is 75 kilo. Zwaardere containers kunnen de inzamelwagens niet tillen. Is uw container zwaarder? Dan kan deze helaas niet worden leeggemaakt.

Hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden vanaf 2022 niet meer geleegd. Het legen van deze kleine afvalemmers is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex is er een passende oplossing. Heeft u nog een citybin en geen alternatief aangeboden gekregen om het afval in te zamelen bij uw woning? Neem dan zo snel mogelijk contact op met maasgouw@rdmaasland.nl. Dan nemen we contact met u op voor het ruilen van containers. 

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

Per 1 januari 2022 heeft iedereen de mogelijkheid om GFT-afval te scheiden. U krijgt een eigen minicontainer of gaat er een delen met de medebewoners van uw appartementencomplex. Als dit geen optie is, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen.

Ondergrondse containers voor restafval

Vanaf 1 januari haalt RD Maasland het restafval 1 keer per 4 weken op. Komt u een keer niet uit met uw restafvalcontainer? Dan kunt u ook een inworp doen bij een ondergrondse container voor restafval in de wijkmilieuparkjes. Deze ondergrondse containers zijn te openen met de nieuwe afvalpas, die ieder huishouden eind 2021 ontvangt. Deze containers kunt u vanaf 1 januari 2022 gebruiken:

U vindt ze hier:

 • Beegden: Dorpsplein
 • Brachterbeek: Rector Hendrixstraat
 • Heel: Wilhelminaplein
 • Linne: Groenstraat
 • Maasbracht: Bosserhoflaan
 • Maasbracht: Kalverstraat
 • Maasbracht: Tipstraat
 • Ohé en Laak: Dorpsstraat
 • Panheel: Thornerweg
 • Stevensweert: Sportlaan
 • Thorn: Vlasaardstraat
 • Wessem: Kloosterlaan

PMD - zakken

Waarom wordt het PMD-afval voortaan huis-aan-huis via zakken opgehaald?

PMD-afval dat in transparante zakken wordt ingezameld is minder vervuild dan PMD-afval dat in verzamelcontainers ingezameld wordt. PMD dat teveel vervuild is, moet alsnog als restafval verbrand worden. Dat is duurder. Ook is het aan huis inzamelen van het PMD-afval een verhoging van de service voor inwoners.

Mijn zakken zijn op. Waar kan ik nieuwe PMD-zakken krijgen?

 Heeft u niet genoeg zakken? Dan kunt u een extra set zakken ophalen aan de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.

Ik heb bij de 'thuisbezorgingsrondes' geen PMD-zakken ontvangen. Wat nu?

De speciale PMD-zakken worden kosteloos verstrekt. De transparante zakken hebben een inhoud van 60 liter. In november 2021 zijn de eerste zakken huis-aan-huis verspreid. In 2022 worden de zakken drie keer gratis aan huis bezorgd: in week 7, 25 en 42. Per keer krijgt u 24 zakken. Op jaarbasis ontvangt u dus 72 PMD-zakken. Heeft u bij deze rondes geen zakken ontvangen? Neem dan contact op met het callcenter door te bellen of een e-mail te sturen. Dan zorgen we ervoor dat de zakken nageleverd worden. 

Hoe zet ik het PMD-afval aan de weg?

PMD aanbieden:

 • Alleen in de doorzichtige gratis PMD-zakken;
 • zet de PMD-zak op de inzameldag altijd vóór 7:30 uur aan de straat;
 • zet de zakken zoveel mogelijk bij elkaar, aan de kant van de weg waar u ook uw afvalcontainer plaatst;
 • knoop de zak goed dicht en bind zakken zoveel mogelijk aan elkaar;
 • zakken niet volproppen, deze scheuren dan sneller en zijn lastig op te pakken voor de inzamelaar;
 • verkeerd afval in de zak? Dan blijft de zak staan.

PMD goed gescheiden:

 • PMD-inzameling is alleen voor plastic en metalen verpakkingsmateriaal en drinkpakken;
 • verpakkingen moeten leeg zijn, schoon hoeft niet;
 • stop geen etensresten in de zak, dat vervuilt de recycling én trekt ongedierte aan;
 • vouw drinkpakken op, dat scheelt ruimte;
 • knijp bij plastic flesjes de lucht er uit en draai de dop er op;
 • prop blikjes of drinkpakken niet vol met ander PMD, dan kan de sorteersinstallatie het afval niet van elkaar scheiden;
 • twijfelt u of uw afval bij het PMD hoort? Check het Afval ABC op mijnafvalwijzer.nl of in de app Afvalwijzer.

Medisch afval en luiers

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken, zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. U kunt met uw nieuwe afvalpas de container openen. Het gebruik van de ondergrondse container is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft, bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. 

Dit houdt de regeling in:

 •  Als huishouden met medisch afval betaalt u een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de maat van de grijze container die u heeft. 
 • Maakt u alleen gebruik van een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld in een appartement woont, dan geldt het vaste bedrag dat bij de ondergrondse container hoort. 
 • U krijgt een jaarlijkse korting op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. 
 • In 2022 is de korting maximaal €120. Hiervoor kunt u 10 keer een 240 liter restafval container aan de straat zetten of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container. De maximale korting houdt in dat uw aanbiedingen gratis zijn totdat het bedrag van €120 is bereikt. Biedt u meer afval aan dan betaalt u daarvoor het vastgestelde bedrag per aanbieding. Als u minder vaak uw afval aanbiedt, vervalt het resterende bedrag van de korting.
 • De korting geldt per huishouden, niet per persoon. 
 • De BSGW verrekent automatisch de korting na afloop van het betreffende jaar.
 • U mag een extra 240 liter restafvalcontainer aanvragen. Mail hiervoor naar maasgouw@rdmaasland.nl (vermeld uw naam of adres) of neem telefonisch contact op 085 - 0203740. 
 • De extra container ziet er precies hetzelfde uit als uw grijze restafvalcontainer.
 • Net als ieder ander huishouden mag u van de ondergrondse containers binnen de gemeente gebruik maken. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Ieder huishouden ontvangt hiervoor een nieuwe afvalpas.

Via de website van de BsGW kunt u de medische regeling aanvragen indien u dit nog niet heeft.

Het aanrechtbakje (eenmalige actie)

Wat is het aanrechtbakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, kunt u ook een aanrechtbakje voor keukenafval van 2 liter aanvragen. Dit is een klein bakje voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het groente- en fruitafval en etensresten beter te scheiden. Als het bakje vol is, leegt u deze in de groene GFT-container. Als u dit afval niet los in de groene container wil gooien, kunt u gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes (verkrijgbaar in de supermarkt). Het bakje kan in de vaatwasser.

Hoe krijg ik het aanrechtbakje?

U kunt het aanrechtbakje alleen krijgen als u deze aangevraagd heeft. U krijgt deze als volgt:

 • Heeft u wel een containerwissel aangevraagd? Dan ontvangt u dit bakje als u de containers omwisselt.
 • Heeft u geen containerwissel aangevraagd? Of maakt u geen gebruik van containers? Dan kunt u het aanrechtbakje afhalen bij het gemeentehuis in Maasbracht. Dit kan onder openingstijden van het gemeentehuis. 

Ik heb geen keukenbakje aangevraagd, maar wil deze wel. Kan dat?

Helaas niet. De levering van een gratis aanrechtbakje was een eenmalige actie bij de gratis wisselronde. Wij kunnen geen nalevering verzorgen.

Bedrijfsafval

Als ik een bedrijfscontainer heb, moet ik dan ook een grijze en een groene container hebben?

Ja. De gemeente heeft een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Als huishouden betaalt u hiervoor afvalstoffenheffing. Ook als het gaat om een bedrijf op een (particulier) woonadres, moet u een groene en grijze container aan huis hebben. De containers horen bij de woning, niet bij u als gebruiker. 

Als inwoner van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen vrijkomen, bent u verplicht de vaste kosten te betalen van de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn niet alleen voor de inzameling van restafval, GFT-afval en papier, maar ook andere zaken als het gebruik van het milieupark, de glasbak en de textielbak zijn hierbij inbegrepen. 

Meer weten?

In de toekomst wordt er steeds meer via de AfvalWijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de AfvalWijzer tips over het scheiden van afval. U downloadt de AfvalWijzer app in de App-store (iOS) of Playstore (Android).

Ook kunt u inzien hoe vaak u de grijze restafvalcontainer aan de straat heeft gezet of hoe vaak u een inworp heeft gedaan in de ondergrondse container. 

Heeft u nog een vraag? Stuur deze dan naar maasgouw@rdmaasland.nl of neem contact met ons op.

Wanneer gaat het veranderen?

Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. Hieronder ziet u een tijdlijn met wat u kan verwachten.

 1. Afgerond: September: brief aan alle inwoners -

  U krijgt een brief over de verschillende maten containers. U leest hoe u uw keuze kunt doorgeven. Ook krijgt u informatie over het aanvragen van een aanrechtbakje voor keukenafval. 

 2. Afgerond: November/december: brief aan bewoners appartement zonder container -

  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning. 

 3. Afgerond: November: bezorgen PMD-zakken -

  U krijgt  PMD-zakken gratis thuis bezorgd. Eind november/begin december worden deze zakken voor het eerst bij u bezorgd. Heeft u geen zakken ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan kunnen ze nabezorgd worden. 

 4. Afgerond: December 2021: papieren afvalkalender 2022 -

  U krijgt in december de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de gratis AfvalWijzer app downloaden. Of kijk op de website van de AfvalWijzer. Dan bent u altijd op de hoogte van onverwachte wijzigingen.

 5. Afgerond: December: informatie over start omwisselen containers -

  Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u een brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd. In een aantal gevallen is er vertraging in de levering. Als dit bij u ook het geval is, ontvangt u hierover een extra brief.

 6. Afgerond: December: nieuwe afvalpas per post -

  Alle inwoners ontvangen een nieuwe afvalpas per post. Deze afvalpas vervangt de oude pas voor het milieupark. De nieuwe pas kan gebruikt worden voor zowel het milieupark als de ondergrondse restafvalcontainers.

 7. Afgerond: Januari 2022: start nieuwe afvalinzameling -

  Op 1 januari 2022 start de nieuwe manier van afval inzamelen.

 8. Momenteel bezig: Vanaf december 2021: omruilen of afleveren containers -

  Heeft u andere containers aangevraagd? Deze worden bij u omgeruild of afgeleverd vanaf december. Er is helaas wel vertraging in de levering.