Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de gemeenten Maasgouw, Leudal en Roerdalen tegelijkertijd de inzameling van het afval, in samenwerking met RD Maasland. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

In het kort: wat verandert er?

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

 • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt.
 • GFT-afval wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt (ook 240 liter). U heeft de mogelijkheid om een extra container aan te vragen.
 • GF in de keuken: alle inwoners mogen een bakje voor groente- en fruitafval in de keuken aanvragen.
 • PMD-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald. De eerste PMD-zakken krijgt u thuis geleverd.
 • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde.
 • Hoogbouw: per complex kijken we of er ruimte is voor eigen restafval- en GFT-containers. Als dit niet lukt, kijken we naar een passende oplossing.
 • Medisch afval: er komt een speciale regeling.
 • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval.

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval minder vaak op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

Maat kiezen grijze en groene container

In de herfst krijgt u de kans om te wisselen van maat container. Heeft u veel groenafval, dan kunt u voortaan ook een 240 liter GFT-container kiezen. Ook is het mogelijk om gratis een tweede groene container en een aanrechtbakje voor keukenafval aan te vragen.

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u per brief meer informatie over de inzameling van afval bij uw woning. De afvalemmers bij appartementen gaan verdwijnen. We kijken naar een passende oplossing voor uw woning.

Kosten en tarieven

Hoeveel afvalstoffenheffing u momenteel betaalt, is afhankelijk van de maten GFT- en restafvalcontainer die u in gebruik heeft, in combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen. De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn ‘gratis’.

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

Wat ga ik straks betalen?

Tarieventabel
Maat grijze container   Vast bedrag Bedrag per aanbieding
40 liter inzetbak (in 140 liter container) € 133  € 2
60 liter inzetbak (in 140 liter container) € 133  € 3
80 liter inzetbak (in 140 liter container)   € 133  € 4
140 liter container € 163 € 7
240 liter container € 178 € 12
60 liter inworp ondergrondse container € 133 € 3

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen een vast bedrag. Straks betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container.

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vaste bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet uit welke maat groene container u kiest. U betaalt straks slechts één vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafval container) en een bedrag per aanbieding van de grijze container. De extra GFT-container die tijdens de speciale omruilactie in september kunt aanvragen is ook kosteloos.

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

Nee, per 1 januari 2022 gaat u betalen vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. Zie de tabel met tarieven voor de bedragen hierboven.

Moet ik vastrecht betalen als ik een afvalpasje wil voor de ondergrondse container?

Ja. Ieder huishouden betaalt vastrecht (gebaseerd op de maat restafvalcontainer). Los daarvan krijgt ieder huishouden aan het einde van het dit jaar automatisch een nieuw afvalpasje. Met de afvalpas heeft u toegang tot de milieuparken én kunt u ermee de ondergrondse container openen. U betaalt wel per keer dat u  gebruik maakt van de ondergrondse container. 

Bewaar de afvalpas goed! Indien u een nieuwe afvalpas nodig heeft omdat u de pas bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, dan kunt deze aanvragen tegen betaling van €12,50.

Ik heb een grijze container aan huis, betaal ik twee keer het vaste tarief als ik de ondergrondse container gebruik?

Het vaste tarief bij de ondergrondse container is voor inwoners die bijvoorbeeld in een appartement wonen en geen eigen container aan huis hebben. Alle inwoners betalen één keer per jaar het vaste bedrag. Als u de ondergrondse container gebruikt om extra afval weg te gooien, betaalt u dus alleen per inworp.

Hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden ingenomen. Het legen van een citybin is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex wordt een passende oplossing gezocht.

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer of gaat er een delen met de medebewoners van uw appartementencomplex. Als dit geen optie is, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen.

Alle bewoners van de hoogbouw krijgen een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier straks het afval ingezameld wordt. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.

Inzamelen vanaf 2022

Per 1 januari 2022 wordt restafval 1x per 4 weken ingezameld. De inzameling van GFT-afval blijft 1x per 2 weken. De weekdag waarop dit in 2022 bij uw adres gebeurt wijkt mogelijk af van de huidige inzameldag. Het is zelfs mogelijk dat uw restafval en GFT-afval op een andere dag in de week wordt ingezameld. Alle inzamelroutes worden namelijk opnieuw ingedeeld. 

De dag waarop we vanaf 1 januari bij uw adres het restafval en GFT ophalen en ook in welke weken dit gebeurt, staat in de Afvalwijzer 2022. Elk adres ontvangt de afvalwijzer in december per post.

Tegen het einde van dit kalenderjaar kunt u de afval-inzameldagen van 2022 via www.mijnafvalwijzer.nl opzoeken. Download ook de gratis app Afvalwijzer. Dan krijgt u een herinnering wanneer welk afval aan de weg moet staan.

Als ik twee GFT-containers gebruik, kan ik deze dan tegelijkertijd aan de straat zetten?

Ja, u kunt beide containers tegelijkertijd aanbieden op de inzameldag.

Wisselen van containers

Welke containers mag ik wisselen en hoe werkt dat?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Voor GFT-afval mag u nu ook een 240 liter container kiezen. Daarnaast is er de mogelijkheid gratis een tweede GFT-container aan te vragen. Ingenomen containers die niet zijn beschadigd zijn, worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat containers in goede staat weer opnieuw worden gebruikt.

Bekijk hier de verschillende maten containers

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

U kunt dit najaar gratis uw grijze en groene container laten omruilen voor een grotere of kleinere maat. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dan uw keuze vóór 10 oktober 2021 door. Dit kan via een speciale website. Gebruik hiervoor uw persoonlijke inloggegevens in de brief van de containerleverancier (bezorging in september). 

Als u geen keuze doorgeeft, dan behoudt u uw huidige afvalcontainers. Vraagt u na 10 oktober een containerwissel aan? Dan zijn de omruilkosten € 35, behalve als u:

 • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer;
 • wisselt als gevolg van een verhuizing.

Wat is het aanrechtbakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, kunt u ook een aanrechtbakje voor keukenafval van 2 liter aanvragen. Dit is een klein bakje voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het groente- en fruitafval en etensresten beter te scheiden. Als het bakje vol is, leegt u deze in de groene GFT-container. Als u dit afval niet los in de groene container wil gooien, kunt u gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes (verkrijgbaar in de supermarkt). Het bakje kan in de vaatwasser.

Containers aan huis

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen grote problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens per jaar de restafvalcontainer gemiddeld al 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor en grotere maat container. Heeft u al een 240-liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers.

De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Alle huishoudens krijgen een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse container opengemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Hoeveel kg afval mag er in een grijze en groene container?

Het maximale gewicht voor alle maten containers is 75 kilogram. Zwaardere containers kunnen de inzamelwagens niet tillen. Is uw container zwaarder? Dan kan deze helaas niet worden leeggemaakt.
 

PMD - zakken

Waarom wordt het PMD-afval voortaan huis-aan-huis via zakken opgehaald?

PMD-afval dat in transparante zakken wordt ingezameld is minder vervuild dan PMD-afval dat in verzamelcontainers ingezameld wordt. PMD dat teveel vervuild is  moet alsnog als restafval verbrand worden. Dat is duurder. Ook is het aan huis inzamelen van het PMD-afval een verhoging van de service voor inwoners.

Waar kan ik de PMD-zakken krijgen?

De speciale PMD-zakken worden kosteloos verstrekt. De transparante zakken hebben een inhoud van 60 liter. In november 2021 verspreiden we de eerste zakken huis-aan-huis. In 2022 worden de zakken drie keer gratis aan huis bezorgd: in week 5, 25 en 42. Per keer krijgt u 24 zakken. Op jaarbasis ontvangt u dus 72 PMD-zakken. Heeft u toch niet genoeg zakken, dan kunt u een extra set zakken ophalen aan de balie van het gemeentehuis in Maasbracht.

Medisch afval en luiers

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken, zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. U krijgt een nieuwe afvalpas om de container te openen. Het gebruik van de ondergrondse container is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft, bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. U ontvangt onderstaande nieuwe regeling ook nog schriftelijk.

Dit houdt de regeling in:

 •  Als huishouden met medisch afval betaalt u een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de maat van de grijze container die u heeft. 
 • Maakt u alleen gebruik van een ondergrondse container omdat u bijvoorbeeld in een appartement woont, dan geldt het vaste bedrag dat bij de ondergrondse container hoort. 
 • U krijgt een jaarlijkse korting op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. 
 • In 2022 is de korting maximaal €120. Hiervoor kunt u 10 keer een 240 liter restafval container aan de straat zetten of 40 keer een inworp doen in de ondergrondse container. De maximale korting houdt in dat uw aanbiedingen gratis zijn totdat het bedrag van €120 is bereikt. Biedt u meer afval aan dan betaalt u daarvoor het vastgestelde bedrag per aanbieding. Als u minder vaak uw afval aanbiedt, vervalt het resterende bedrag van de korting.
 • De korting geldt per huishouden, niet per persoon. 
 • De BSGW verrekent automatisch de korting na afloop van het betreffende jaar.
 • U mag een extra 240 liter restafvalcontainer aanvragen. Mail hiervoor uiterlijk 22 oktober a.s. naar maasgouw@rdmaasland.nl (vermeld uw naam of adres) of neem telefonisch contact op 085 - 0203740. 
 • De extra container ziet er precies hetzelfde uit als uw grijze restafvalcontainer.
 • Net als ieder ander huishouden mag u van de ondergrondse containers binnen de gemeente gebruik maken. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Ieder huishouden ontvangt hiervoor een nieuwe afvalpas.

Via de website van de BsGW kunt u de medische regeling aanvragen indien u dit nog niet heeft.

Bedrijfscontainers

Als ik een bedrijfscontainer heb, moet ik dan ook een grijze en een groene container hebben?

Ja. De gemeente heeft een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Als huishouden betaalt u hiervoor afvalstoffenheffing. Ook als het gaat om een bedrijf op een (particulier) woonadres, moet u een groene en grijze container aan huis hebben. De containers horen bij de woning, niet bij u als gebruiker. 

Als inwoner van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen vrijkomen, bent u verplicht de vaste kosten te betalen van de afvalstoffenheffing. Deze kosten zijn niet alleen voor de inzameling van restafval, GFT-afval en papier, maar ook andere zaken als het gebruik van het milieupark, de glasbak en de textielbak zijn hierbij inbegrepen. 

Meer weten?

In de toekomst wordt er steeds meer via de AfvalWijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de AfvalWijzer tips over het scheiden van afval. U downloadt de AfvalWijzer app in de App-store (iOS) of Playstore (Android).

Heeft u nog een vraag? Stuur deze dan naar maasgouw@rdmaasland.nl of neem contact met ons op.

Wanneer gaat het veranderen?

Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. Hieronder ziet u een tijdlijn met wat u kan verwachten.

 1. Afgerond: September: brief aan alle inwoners -

  U krijgt een brief over de verschillende maten containers. U leest hoe u uw keuze kunt doorgeven. Ook krijgt u informatie over het aanvragen van een aanrechtbakje voor keukenafval. U heeft tot en met 10 oktober de tijd om uw keuze door te geven.

 2. Momenteel bezig: November: bezorgen PMD-zakken -

  U krijgt  PMD-zakken gratis thuis bezorgd. Eind november/begin december worden deze zakken voor het eerst bij u bezorgd.

 3. Momenteel bezig: November/december: brief aan bewoners appartement zonder container -

  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning. Deze brief komt naar verwachting eind november / begin december.  

 4. Nog te doen: December: informatie en start omwisselen containers -

  Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u een brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd. Ook bewoners van appartementen krijgen informatie over nieuwe containers. Het omruilen of afleveren zal plaatsvinden vanaf december.

 5. Nog te doen: Vanaf december 2021: omruilen of afleveren containers -

  Containers worden bij u eventueel omgeruild of afgeleverd vanaf december. 

 6. Nog te doen: December: nieuwe afvalpas per post -

  Alle inwoners ontvangen een nieuwe afvalpas per post. Deze afvalpas vervangt de oude pas voor het milieupark. De nieuwe pas kan gebruikt worden voor zowel het milieupark aks de ondergrondse restafvalcontainers.

 7. Nog te doen: December 2021: papieren afvalkalender 2022 -

  U krijgt in december de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de gratis AfvalWijzer app downloaden. Of kijk op de website van de AfvalWijzer. Dan bent u altijd op de hoogte van onverwachte wijzigingen.

 8. Nog te doen: Januari 2022: start nieuwe afvalinzameling -

  Op 1 januari 2022 start de nieuwe manier van afval inzamelen.