De toeristisch-recreatieve bewegwijzering in de gemeente Maasgouw is verouderd. Daarom is onlangs de beleidsnota 'Uniformering lokale bewegwijzering' vastgesteld, zodat één duidelijke lijn kan worden getrokken voor het bewegwijzeren van lokale objecten en voorzieningen. 

REVIS Bewegwijzering heeft samen met gemeente Maasgouw de bestaande toeristische en recreatieve bewegwijzering geïnventariseerd en langs het nieuwe beleid gelegd. Dit leidt straks tot een nieuw bewegwijzeringsplan voor de bewegwijzering van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Daarbij gaan wij uit van de CROW-richtlijn én van het feit dat tegenwoordig de meeste deelnemers aan het verkeer een navigatiesysteem hebben en gebruiken om bij hun doel te komen. Dit moet leiden tot minder borden en een rustiger beeld. En daarmee een veiligere omgeving.

Bewegwijzering voor ondernemers

REVIS Bewegwijzering gaat alle toeristische bewegwijzering (de bruine bordjes) verwijderen en vervangen door nieuwe bewegwijzering. U kunt als ondernemer met REVIS Bewegwijzering een leasecontract aangaan, mits u voldoet aan de selectiecriteria. Via onderstaande link leest u daar meer over:

Beleidsnota uniformering lokale bewegwijzering(externe link)

Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar info@revis-bewegwijzering.nl. REVIS Bewegwijzering neemt vervolgens contact met u op om de situatie te inventariseren.