HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het uitgangspunt van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Wmo regelt dat mensen met een beperking, die dit niet of niet geheel op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving  hun huishouden kunnen voeren en participeren, ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen.

De ondersteuning die we bieden, kan verschillen van mens tot mens; we bieden geen standaardpakketten. U ontvangt de zorg of ondersteuning die past bij uw situatie en altijd aanvullend is op de mogelijkheden van uzelf en uw omgeving. Op het moment dat u ondersteuning nodig heeft kunt u hierover een melding indienen bij het Maatschappelijk Advies Punt (MAP).

Voor meer informatie over cliƫntenparticipatie vanuit de Wmo of de participatiewet kunt u terecht bij het Wmo Platform Maasgouw.

Het doen van een melding

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt u geld waarmee u zelf ondersteuning regelt en inkoopt. Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente.

Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo

De 7 gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie is het belangrijk dat u deze zo goed mogelijk beschrijft.

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

De gemeente vraagt voor maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geĆÆnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Den Haag.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis

De Provincie Limburg wil met de regeling Duurzaam Thuis huurders en eigenaar-bewoners stimuleren om te investeren in de kwaliteit van de bestaande woning.

Algemene voorzieningen

Handige website

De website www.meerkosten.nl is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten. Op de website is te vinden welke zorgkosten mensen nog via de belasting terug kunnen krijgen en geeft informatie over regelingen waarmee mensen met hoge zorgkosten kun inkomen extra kunnen ondersteunen. Naast de website is er ook een digitale brochure beschikbaar, te downloaden vanuit de webwinkel van Ieder(in).