HOME  |  Wonen & Leven  |  Riolering

Riolering

Informatie over rioolaansluiting en rioolverstopping.

Rioolaansluiting

Een rioolaansluiting kunt u via het digitale formulier aanvraag rioolaansluiting aanvragen. Op deze manier kunnen wij u verder helpen met het aansluiten op het riool.

De procedure

Nadat wij het aanvraagformulier en de benodigde documenten hebben ontvangen, sturen wij binnen 2 weken een acceptatieformulier op met daarbij een opgave van de kosten. Als u akkoord gaat met betaling van de kosten, kunt u het ingevulde acceptatieformulier ondertekend terug sturen. Na ontvangst van het formulier zorgt de gemeente binnen 3 weken voor realisering van de rioolaansluiting tot aan de perceelgrens.

De gemeente plaatst vóór de erfgrens, op uw terrein, een ontstoppingsstuk. Aansluiting op eigen terrein, vanaf het ontstoppingsstuk naar de woning/het gebouw, kunt u zelf realiseren. Laat team Civiel van de gemeente weten wanneer u klaar bent. Wij komen dan de aansluiting controleren. Hierbij is het belangrijk dat de aansluiting vrij toegankelijk is. Geadviseerd wordt de sleuf waarin de aansluiting ligt open te laten.

Wat wij nodig hebben om u te helpen

Voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier is het belangrijk dat u de volgende benodigde documenten (digitaal) klaar heeft staan:

  • een situatieschets: deze schets laat duidelijk de ligging van de woning/het gebouw ten opzichte van de weg zien;
  • een rioleringsplan: dit plan laat duidelijk zien waar de perceelleidingen zich bevinden, wat de diameter is en van welk materiaal de leiding(en) is/zijn gemaakt.

Zonder deze documenten kunnen wij u helaas niet verder helpen. U kunt deze documenten ook per post indienen. Het rioolaansluitformulier zelf kunt u alleen digitaal indienen.

De vereiste technische specificaties

Als u een aansluiting voor een woning aanvraagt, mag de diameter van de perceelleiding niet groter zijn dan 125 mm. In alle gevallen geldt dat de globale aansluitdiepte (bovenkant buis) op de erfgrens 70 cm onder maaiveld moet zijn.

Vastleggen locatie aansluiting

We adviseren u de locatie van het ontstoppingsstuk goed vast te leggen. U kunt dan makkelijk het ontstoppingsstuk terug vinden in het geval van een verstopping.   

Rioolverstopping

Het water uit een toilet, douche en keuken loopt door het riool. Dit kan verstopt raken als er grote voorwerpen of vochtige wegwerpdoekjes (zoals vochtig toiletpapier) worden weggespoeld. Alles wat in de keuken door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool zolang het maar geen schadelijke stoffen bevat. Chemicaliën zoals verf, medicijnen en chemisch afval worden vaak niet afgebroken waardoor ze ongezuiverd naar sloten en beken gaan.

De plek van de verstopping

Probeer eerst de verstopping te verhelpen met behulp van een ontstopper of met ontstoppingsmiddel. Als dit niet werkt, moet u de plek van de verstopping opsporen. We adviseren u dan het ontstoppingsstuk vrij te graven. Het ontstoppingsstuk is de overgang van het riool op uw perceel naar het hoofdriool van de gemeente. U moet zelf op uw eigen terrein het ontstoppingsstuk vrij graven. Het is mogelijk dat het ontstoppingsstuk niet op uw eigen terrein ligt, maar op gemeentelijk gebied. Wij raden u dan aan om op eigen terrein bij de perceelgrens de leiding aan de bovenzijde te openen. Het is niet toegestaan om in openbaar gebied het ontstoppingsstuk te ontgraven of de leiding bloot te leggen. Dit om risico aan schade aan kabels en leidingen te vermijden.

Verstopping op uw eigen terrein?

De verstopping ligt op uw terrein als er geen water in het ontstoppingsstuk of in de leiding staat. Wij kunnen u dan helaas niet verder helpen. We adviseren dan om professioneel bedrijf in te schakelen.

Verstopping op gemeentelijk terrein?

Staat er wel water in het ontstoppingsstuk of in de leiding, dan zit de verstopping in het gemeentelijke riool. Neem dan contact op met de gemeente via de meldlijn (0475) 85 25 00. Dit kan ook buiten kantooruren, luister hiervoor het antwoordapparaat af. De gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Medewerkers van de buitendienst komen de verstopping verhelpen. De kosten hiervan zijn dan voor de gemeente. Als u zelf een verstopping aan gemeentelijke zijde van het riool laat verhelpen door een bedrijf, zonder toestemming van de gemeente, dan zal de gemeente de door u gemaakte kosten niet vergoeden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de rioolbeheerders van team Civiel via (0475) 85 25 00.

Aanvraagformulier