HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Leden van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Maasgouw heeft 19 raadszetels en die zijn verdeeld over 6 partijen: Lokaal belang (7 zetels), CDA (5 zetels), VVD (3 zetels), PvdA (2 zetels), PWM (1 zetel) en LVM (1 zetel). In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Raadslid: Iets voor mij?

In maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. We kiezen dan de raadsleden die namens ons belangrijke beslissingen gaan nemen. Over wonen, verkeer, werk, welzijn, cultuur, noem maar op.

Meer informatie:

Raadsvragen

Op basis van art. 38 Reglement van Orde van de gemeenteraad, hebben de raadsleden het recht om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Op deze pagina treft u een overzicht aan van deze vragen, inclusief de beantwoording.

Raadsvergaderingen en besluiten

In het online vergadersysteem van de gemeenteraad kunt u de agenda en stukken per raadsvergadering inzien. Via www.maasgouwinbeeld.nl kunt u videofragmenten van de gemeenteraadsvergaderingen terugzien. 

Raadsinformatiebrieven

Op deze pagina vindt u de raadsinformatiebrieven.

Jeugd en politiek

Op 24 maart 2017 vind de 6e editie van Jeugd en Politiek plaats. Leerlingen van 4VWO maakten kennis met de gemeentepolitiek van de gemeentes Leudal en Maasgouw. Via onderstaande link kunt u het filmpje bekijken van Jeugd en Politiek van 8 maart 2016. 

Over de raad

Meer informatie over de samenstelling van de gemeenteraad en de taken en werkwijze. 

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. U kunt bij de griffie terecht met vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda en u kunt zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wilt maken van het spreekrecht. 

Contact

Met vragen over de raad kunt u contact opnemen met de griffie. Telefoonnummer (0475) 85 28 03 of e-mail griffie@gemeentemaasgouw.nl.

Postadres

Gemeente Maasgouw
t.a.v. Griffie
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Bezoekadres

Vanaf 27 maart 2017 is de griffie tijdelijk gehuisvest in:

Voormalig gemeentehuis Heel
Raadhuisplein 1
6097 AS  Heel